Informace o zpracování
osobních údajů

KASET SYSTEM

Vážíme si Vašeho zájmu o produkty KASET SYSTEM. Předkládáme Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů pro účely obchodních a marketingových nabídek v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Pokud jste fyzická osoba, zpracováváme o vás tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Firma
  • Město
  • E-mailová adresa

Výše uvedené osobní údaje jsou určeny pro zpětné kontaktování a zaslání obchodní nabídky nebo dalších informací o produktech a službách.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zpětného kontaktování a po dobu konkrétního poptávkového a nabídkového řízení. Správcem osobních údajů je firma Karel Kaňák s. r. o., případně Kaňák Revestr s. r. o.

Zpracovateli jsou fy Karel Kaňák s. r. o., Kaňák Revestr s. r. o., případně další společnosti zajišťující správu systémů InMedias a. s., Comimpex s. r. o., DataSpring s. r. o.

Osobní údaje jsou zpracovávány v písemné či elektronické formě, v obou formách jsou zabezpečeny přístupovými právy a zaheslovány, případně uzamčeny.

Příjemci osobních údajů jsou obchodní manažer, vedoucí oddělení a IT technik.

Odesláním Vaší žádosti o kontakt souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v těchto dokumentech.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Beru na vědomí svá práva:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Beru na vědomí, že po ukončení nabídkového řízení nebo po uplynutí stanovené doby, budou moje osobní údaje z firemní databáze zájemců o kontakt vymazány.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů pro zájemce o kontakt a souhlasím s nimi.